Производи
компанијата

Услови за Користење

Добредојдовте во neway.mobi!
Ви благодариме за користењето на нашите производи и услуги. Ве молиме внимателно да ги прочитате овие Услови за користење ("Услови") пред да го користите веб-сајтот www.neway.mobi ("Site") со кој управува Neway Communication Co., Limited (наречен "нас", "ние", " во понатамошниот текст).
Со користење на нашите услуги, вие се согласувате со овие услови. Ве молиме внимателно прочитајте ги. Следниве термини се применуваат за вас како корисник (и) на сајтот (во понатамошниот текст, "вие", "вашиот" или "корисник"), вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пристап до Сајтот за која било цел, користејќи ги информациите, услуги и производи обезбедени од страна на Сајтот (именуван како "Сервис"). Вашето користење на Сајтот е предмет на овие услови (исто така познати како "Договор"), вклучувајќи и други правни забелешки и прописи кои се применуваат за Услугата, помеѓу вас и нас.

1

Примена и прифаќање на условите

1.1 •Вашиот пристап и користење на Услугата е условена од прифаќањето и усогласеноста со овие Услови во Договорот. Овие Услови се однесуваат на сите посетители, корисници и други кои пристапуваат или користат Услугата. Со пристапување или користење на Услугата вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови. Ако не се согласувате со Договорот, тогаш не можете да пристапите до Услугата.
1.2 • Вие не може да ја користите Услугата и не смеете да ги прифатите Условите ако (а) не сте на законска возраст да формирате обврзувачки договор со нас, или (б) да не Ви биде дозволено да примате Услуги согласно законите на Кина или други земји / региони вклучувајќи ја и земјата / регионот во кој живеете или од кога ги користите Услугите.
1.3 • Доколку сајтот објави или обезбеди превод на англиската верзија на Условите, вие се согласувате дека преводот е само за погодност и дека верзијата на англиски јазик ќе ги регулира вашите употреби на Услугата или на Сајтот.
1.4 •Од вас може да се бара да стапите во посебен договор, без разлика дали сте онлајн или офлајн, со Alibaba.com или нашите партнери за било која услуга ("Дополнителни договори"). Доколку постои конфликт или неконзистентност помеѓу условите и дополнителниот договор, Дополнителниот договор ќе има предност во однос на условите само во однос на односната услуга.
1.5 •Условите не можат да бидат изменети на друг начин, освен во писмена форма од овластен службеник на neway.mobi.
2

Корисници

2.1 •neway.mobi. обезбедува услуги на поединци и компании кои можат да формираат законски обврзувачки договори според важечкиот закон. Ако не се квалификувате, немојте да ја користите Услугата.
2.2 •Вие се согласувате да ја користите Веб-страницата или Услугата само за свои приватни и внатрешни цели. Вие се согласувате дека (а) нема да ги копирате, репродуцирате, превземате, повторно да ги објавувате, продавате, дистрибуирате или препродавате Услугите или какви било информации, текст, слики, графики, видео клипови, звук, именици, датотеки, бази на податоци или огласи итн. достапни на или преку Сајтовите ("Содржината на веб-страницата") и (б) нема да копирате, репродуцирате, преземате, компилирате или на друг начин користите било која содржина на веб-страница за целите на работење на бизнис што се натпреварува со neway.mobi или на друг начин комерцијално искористување на содржината на сајтот. Систематско пребарување на Содржината на сајтот од страниците за создавање или компајлирање, директно или индиректно, на собирање, компилација, база на податоци или директориум (било преку роботи, пајаци, автоматски уреди или рачни процеси) без писмена дозвола од neway.mobi. е забрането. Забрането е користење на било која содржина или материјали на Сајтот за било која намена која не е изрично дозволена во Услови.
2.3 •Мора да ја прочитате Политиката за приватност на страницата која ја уредува заштитата и користењето на личните податоци за вас во сопственост на neway.mobi. Ги прифаќате условите од Политиката за приватност и се согласувате со користењето на личните податоци за вас во согласност со Политиката за приватност.
3

Членски сметки

3.1 •За пристап и користење на одредени услуги, мора да се регистрирате како член на сајтот. Neway.mobi го задржува правото, без претходна најава, да го ограничи пристапот до или користењето на одредени услуги (или било какви карактеристики во рамките на Услугата) за плаќање на Корисниците или предмет на други наметнува во нашата дискреција.
3.2 •Вие сте единствено одговорни за одржување на доверливоста на вашиот членски ID и лозинка, и се целосно одговорни за сите активности што се случуваат под Вашата Член-член и Лозинка. Вие се согласувате (a) веднаш да го известите neway.mobi ако постои неовластена употреба на вашиот членски ID или лозинка или било која друга прекршување на неговата безбедност, (б) бидете сигурни дека правилно излезете од веб-страницата на крајот од секоја сесија. Neway.mobi не може и нема да биде одговорен за каква било загуба или штета поради неуспехот да го зачувате членскиот ID и лозинката за да се усогласат со овој Договор. Neway. mobi нема обврска за штети што произлегуваат од виша сила, прекини или неправилни функции.
4

Сервис

4.1 •Вие се согласувате да ја користите Услугата само за цели кои се дозволени со (а) Договорот и (б) кој било применлив закон, регулатива или упатство во соодветните надлежности.
4.2 •Услугата (или какви било функции во рамките на Услугата) може да варира за различни региони и земји. Не е дадена воена валканост или застапеност дека одредена служба или услуга, или карактеристики и функции од неа ќе бидат достапни за корисниците. Во нашата ограничена дискреција, Neway.mobi може да негира или да создаде различно ниво на пристап и употреба на било која Услуга (или било какви карактеристики во рамките на Услугата) во однос на различните корисници.
4.5 •Neway.mobi може да започне, да менува, надградува, да наметнува услови за, суспендирање или да спречи било какви Услуги (или било какви карактеристики во Услугите) без претходна најава, освен за платена услуга. Таквите промени нема значително негативно да влијаат врз корисниците кои плаќаат да уживаат во Услугата.
5

Колекција на информации

5.1 •Само регистрираните корисници можат да обезбедат, објавуваат, праќаат, објавуваат или поднесуваат информации (исто така наведени како "обезбедуваат") информации (како што се датотеки, фотографии, видеа или други слики за лице и / или лице, производи, услуги, на neway.mobi. Ние го задржуваме правото (но нема обврска) да ги филтрираме, менуваме, одбираме и / или бришеме сите или сите несоодветни информации. Секој член е исклучиво и правно одговорен за (и дека ние немаме никаква одговорност кон вас или на која било трета страна за) точноста, комплетноста, интегритетот, навременоста, точноста и непочитувањето на информациите што ги давате при користење на Услугата и последиците од вашите постапки (вклучувајќи каква било загуба или штета што може да ги трпиме) со тоа.
5.2 •Секој корисник признава и гарантира дека информациите што се даваат на neway.mobi нема (а) да бидат непристојни, да содржат, да заклучат било која порнографија, сексуална трговија, друга содржина, инаку промовира експлицитни сексуални материјали или на друг начин се штетни за луѓето, (б) да бидат клевети, клеветнички, незаконски заканувачки или незаконско вознемирување, (в) да промовираат дискриминација врз основа на раса, пол, религија, националност, хендикеп, сексуална ориентација или возраст, (г) да прекршат или на друг начин да ги поддржат, да го поттикнат прекршувањето авторски права, патенти, трговски марки, трговски тајни или други права на сопственост на трета страна, права на публицитет или приватноста или било која друга правата од трети лица и (д) да бидат ограничени или забранети со закон.
5.3 •Иако ние правиме големи напори да ги потврдиме доставените информации, ние не гарантираме и не е правно одговорен за точноста, интегритетот, квалитетот и непочитувањето на таквите информации.
5.4 •Ние собираме информации за лица / компании, производи и понуди, и градиме сопствена база на податоци. Имаме авторско право над сите поврзани информации и веб-дизајни. Секое неовластено копирање или комерцијална употреба на содржини добиени од neway.mobi е строго забрането, а ние го задржуваме правото да преземе правни дејства во случај на таква активност.
6

линк

Neway.mobi имаат линкови до други веб-страници, но Ние не ги контролираме ваквите веб-страници и информации што ги обезбедуваат тие веб-страници. Ве молиме да бидете внимателни во врска со условите и / или приватноста на ваквите сајтови пред да ги користите таквите страници. Ние не одобруваме и не е одговорен за валидноста на која било содржина, рекламирање, услуги, производи или информации од споменатите веб-страници. Вие признавате дека ние не сме одговорни, директно или индиректно, за било каква штета или загуба предизвикана од каква било содржина, рекламирање, услуги, производи или информации од веб-сајтовите што ги поврзуваат.
7

Полнење

7.1 •Пристапот до и користењето на neway.mobi како и регистрацијата како бесплатен корисник се бесплатни. Го задржуваме правото да го смениме терминот за наплата без претходна најава и веднаш ќе го објавиме променетиот термин на neway.mobi.
7.2 •Обезбедуваме одредени услуги за корисниците кои поминале низ специфичен процес на регистрација и / или верификација и се согласиле да платат за такви услуги ("Премиум услуги", како што се услуги за рекламирање, трговија или членство). Употребата на одредени услуги или карактеристики на neway.mobi кои се дел од Premium Service се регулираат со дополнителни услови под посебни договори покрај овие Услови.
7.3 •Ве молиме имајте предвид дека ние не сме одговорни за сите хардверски, софтверски, сервисни и други трошоци што ги вложувате додека пристапувате на нашата веб-страница и интернет-базирани податоци на нашите сервери. Ние го задржуваме правото да ги менувате или прекинете, привремено или трајно, некои или сите услуги и / или функции во било кое време без претходна најава.
8

Престанок

8.1 •Ние го задржуваме правото за привремено или трајно да прекинеме со користење на услугата или да го одбиеме пристапот до neway.mobi за која било од следниве причини каде:
а)Користете neway.mobi за лажни или незаконски активности или прекршите било каков применлив закон, регулатива или упатство или се занимавате со активности кои можат да ги оштетат правата на WE или другите.
б)Користете neway.mobi за испраќање или обезбедување на лажни информации во врска со вашиот член пребројување или спам пораки или постојано ги објавува истите информации за производот.
c)Испратете било каков материјал до членовите кои не се поврзани со меѓународната трговија или деловната соработка.
г)Лично или незаконски го користат името на друго лице или компании за да објавуваат информации или да спроведат бизнис од која било форма.
д)Преземете било која шема за да го поткопате интегритетот на компјутерот или мрежите што ги користи новина. mobi и / или било кој друг корисник и се обидуваат да стекнат неовластен пристап, употреба, модификација или контрола на такви компјутерски системи или мрежи.
ѓ)Објавување или пренос на документи или материјали кои содржат било какви компјутерски вируси или други деструктивни уреди и кодови кои имаат ефект на оштетување, мешање, пресретнување или експропријација на кој било софтвер или хардверски систем, податоци или лични податоци.
g)Добијте корисничко име и / или лозинка на neway.mobi на кој било начин.
ж)Пренесете ја услугата neway.mobi (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на корисничко име и лозинка на членот) или релевантни деловни информации добиени од neway.mobi во било која форма.
8.2 •Ние го задржуваме правото да го раскинеме Вашиот Сервис, да одбиеме користење на Услугата или да го одбиеме вашиот пристап до neway.mobi во било кое време од било која причина, по сопствено наоѓање, со или без претходна најава. Кога вашата употреба на Услугата е наплатена, ние имаме право да го сториме тоа врз основа на разумно сомневање и известување преку е-пошта, и не е одговорен за последиците (вклучувајќи каква било загуба или штета) на активностите со тоа.
8.3 •Вие нема да бидете во можност да (а) да ја користите веб-страницата или услугата, (б) да објавувате, да обезбедите, да испраќате или да објавувате информации на веб страната, (в) да им дозволите на другите да објавуваат, обезбедуваат, испраќаат или објавуваат информации на веб- име. Вашите податоци за регистрација или која било друга информација што ќе ја дадете ќе бидат избришани или отфрлени. Ние го задржуваме правото да ги извршуваме своите законски обврски за вашето кршење на законот или Договор.
9

Виша сила

Под никакви околности новодојденецот не смее да биде одговорен за било какво одложување или неуспех или нарушување на содржината или услугите доставени преку Сајтот што произлегуваат директно или индиректно од акти на природата, сили или причини кои се надвор од нашата разумна контрола, вклучувајќи, без ограничување, интернет грешки, компјутери, телекомуникации или други неуспеси на опрема, електрични неуспеси, штрајкови, работни спорови, немири, воспирања, граѓански препреки, недостаток на труд или материјали, пожари, поплави, бури, експлозии, Божји дела, војна, владини дејства, домашни или странски судови или трибунали или неизвршување на трети страни.
10

Правата на интелектуална сопственост

10.1 •Neway.mobi е единствениот сопственик или законски носител на лиценца за сите права и интереси во Сајтот и Содржината на сајтот. Содржината на сајтот и сајтот ги отелотворува трговските тајни и другите права на интелектуална сопственост заштитени со светски авторски и други закони. Сите права за сопственост, сопственост и права на интелектуална сопственост во содржината на сајтот и на сајтот ќе останат со neway.mobi, нашите подружници или даватели на лиценци за Содржината на сајтот, во зависност од случајот. Сите права кои не се побарани поинаку според Условите или со нов. mobi се задржани.
10.2 •Neway.mobi може да има независни трети страни кои се вклучени во обезбедувањето на Услугата (на пример, давателите на услуги за автентикација и верификација). Вие не смеете да користите никаква трговска марка, ознака за услуги или лого на такви независни трети страни без претходно писмено одобрение од таквите страни.
11

Известувања

11.1 •Сите законски известувања или барања до или врз Корисникот ќе бидат ефективни ако се достават лично, испратени по курир, уверение по пошта, факс или е-пошта до последната позната кореспонденција, факс или е-пошта што ја доставил Корисникот на neway.mobi, или со објавување на такво известување или барање на подрачје на сајтот, кое е јавно достапно без надомест. Известувањето за Корисникот ќе се смета за примена од тој Корисник доколку и кога. А) Neway.mobi може да покаже дека комуникацијата, било во физичка или електронска форма, е испратена до тој Корисник, или б) Веднаш по нова. mobi објавува такво известување на површина од Мапа на која е јавно достапен без надомест.
11.2 •Вие се согласувате дека сите договори, известувања, барања, обелоденувања и други комуникации кои neway.mobi ви испраќаат по електронски пат ги задоволуваат законските услови дека таквата комуникација треба да биде во писмена форма.
12

Општи одредби

12.1 •Предмет на било какви дополнителни договори, условите го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и neway.mobi во однос на и управуваат со вашата употреба на веб-страницата и услугата, заменувајќи ги сите претходни писмени или усни спогодби во врска со истата предметна тема.
12.2 •Neway.mobi и вие сте независни изведувачи, и ниту една агенција, партнерство, заедничко вложување, работник-работодавач или франшизер-франшиза не е наменета или создадена од условите.
12.3 •Ако било која одредба од условите се смета за неважечка или неприменлива, таквата одредба ќе биде избришана, а останатите одредби ќе останат валидни и ќе се спроведуваат.
12.4 •Заглавието е само за референтни цели и во никој случај не го дефинира, ограничува, толкува или опишува обемот или степенот на тој дел.
12.5 •Неуспехот на Neway.mobi да се спроведе било какво право или неуспех да се делува во однос на какво било прекршување од вас според условите нема да претставува откажување од тоа право, ниту откажување од правото на neway.mobi да делува во врска со последователни или слични прекршоци.
12.6 •Neway.mobi има право да ги додели Условите (вклучувајќи ги и сите наши права, наслови, бенефиции, интереси и обврски и обврски во условите на кое било лице или субјект (вклучувајќи и било какви филијали на neway.mobi). Вие не може да назначите , во целост или дел, условите на кое било лице или ентитет.
12.7 •Условите ќе бидат регулирани со законите на Народна Република Кина без оглед на одредбите за судир на правото и страните на условите се согласуваат да ја поднесат исклучивата надлежност на судовите на Народна Република Кина.
СЛЕДЕТЕ САД

Neway, е вистинската личност со бела етикета. Ние сме професионални производител во ОЕМ и ОДМ за мобилен телефон. И ние имаме нашиот дизајнер и КК тим, така, можеме да ја исполниме вашата најголема побарувачка во стилови и квалитет.

Smartphone
Најдобри експерти
Во друг свет со мојот паметен телефон
Ослободениот квалитет
Што е паметен телефон
одлична услуга
Кликнете овде за да се претплатите

Copyright © 2020 Neway Порака копродукции, ООД. Сите права се задржани.