პროდუქტები
კომპანია

მომსახურების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება neway.mobi!
მადლობა ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების გამოყენებისათვის. გთხოვთ, წაიკითხოთ წინამდებარე პირობები ("პირობები"), რომლებიც იყენებენ www.neway.mobi- ის ვებსაიტს ("საიტის"), რომელსაც ახორციელებს Neway Communication Co., Limited ("ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენ" შემდგომში).
ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ. ქვემოთ მოყვანილი პირობები ვრცელდება საიტის (მომხმარებლის "," თქვენი "ან" მომხმარებლის ") მომხმარებლის (ებ) ის შესახებ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საიტისთვის ნებისმიერი მიზნის მისაღწევად, ინფორმაციის გამოყენებით, მომსახურებისა და პროდუქტების მიერ მოწოდებული საიტი (მოხსენიებული, როგორც "სამსახური"). შენი გამოყენების საიტი ექვემდებარება ამ ვადებს (ასევე "ხელშეკრულება"), მათ შორის ნებისმიერ სხვა სამართლებრივ შეტყობინებას და თქვენს სამსახურს შორის მოქმედი წესებით.

1

განაცხადი და პირობების მიღება

• 1.1სერვისის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება განპირობებულია შეთანხმების ამ პირობებთან თქვენი მიღებისა და შესაბამისობის შესახებ. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა მომხმარებელზე, რომლებიც სამსახურში შედიან ან იყენებენ. სერვისის წვდომით ან გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. თუ არ ეთანხმებით შეთანხმებას, მაშინ თქვენ ვერ შედიხართ სამსახური.
• 1.2 თქვენ არ იყენებთ სერვისს და არ მიიღებთ პირობებს, თუ (ა) თქვენ არ ხართ იურიდიული ასაკისაგან, რომლითაც შეგვიძლია სავალდებულო ხელშეკრულების გაფორმება ან (ბ) თქვენ არ ხართ დაშვებული რაიმე მომსახურების მიღება ჩინეთის ან სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის / რეგიონებში ჩათვლით ქვეყანა / რეგიონი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ ან არ იყენებთ მომსახურებას.
• 1.3 თუ საიტის გამოქვეყნება ან თარგმნის ინგლისურენოვანი ვერსიის თარგმნა, ეთანხმებით, რომ თარგმანი გათვალისწინებულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და ინგლისური ენის ვერსია მართავს თქვენს სამსახურებს ან სამსახურს.
• 1.4თქვენ შეიძლება მოეთხოვოთ ცალკე შეთანხმება, თუ არა ონლაინში ან ოფლაინში, Alibaba.com ან ჩვენი შვილობილი ნებისმიერი სერვისისთვის ("დამატებითი შეთანხმებები"). თუ არსებობს რაიმე კონფლიქტი ან შეუსაბამობა პირობებსა და დამატებით შეთანხმებას შორის, დამატებითი შეთანხმება უნდა დაიცვას პირობები მხოლოდ ამ სამსახურის მიმართ.
• 1.5წესები სხვაგვარად არ შეიძლება შეიცვალოს, გარდა წერილობითი ფორმით, neway.mobi.
2

მომხმარებელი

• 2.1neway.mobi. უზრუნველყოფს მომსახურებას ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან კანონით სავალდებულო კონტრაქტები მოქმედი კანონმდებლობით. თუ არ ისარგებლებთ, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ სერვისი.
• 2.2თქვენ ეთანხმებით საიტის ან სერვისის გამოყენებას მხოლოდ თქვენი პირადი და შიდა მიზნებისთვის. თქვენ ეთანხმებით, რომ (ა) თქვენ არ გადააგზავნით, რეპროდუცირებაზე, ჩამოტვირთეთ, ხელახლა გამოაქვეყნებს, გაყიდვას, გავრცელება ან გაყიდვას ნებისმიერ სერვისზე ან ნებისმიერ ინფორმაციას, ტექსტს, სურათებს, გრაფიკებს, ვიდეოებს, ხმის, კატალოგებს, ფაილებს, მონაცემთა ბაზებს ან განცხადებებს და ა.შ. (საიტის შინაარსი ") და (ბ) თქვენ არ დააწერინებთ, რეპროდუცირებას, ჩამოტვირთვას, შედგენას ან სხვაგვარად გამოიყენოთ საიტის საიტის კონფიგურაცია, რომელიც ახორციელებს ბიზნესს, რომელიც კონკურენციას ახდენს neway.mobi, ან სხვაგვარად კომერციულად გამოეყენებინა საიტის კონტენტი. საიტების საიტების სისტემური მოძიება, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ქმნის ან შედგენას, კოლექციას, კომპილაციას, მონაცემთა ბაზას ან კატალოგს (რობოტები, ობობები, ავტომატური ხელსაწყოები ან მექანიკური პროცესები) წერილობითი ნებართვის გარეშე neway.mobi. აკრძალულია. ნებისმიერი შინაარსი ან მასალის გამოყენება საიტისთვის ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც პირდაპირ არ არის დაშვებული ამ პირობებში.
• 2.3თქვენ უნდა წაიკითხოთ საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც მართავს თქვენი პირადი ინფორმაციის დაცვას და გამოყენებას neway.mobi. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების მიღებაზე დათანხმდებით და ეთანხმებით თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაციის გამოყენებას კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
3

წევრი ანგარიშები

• 3.1გარკვეული სერვისების წვდომისა და გამოყენებისათვის, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ საიტის წევრად. Neway.mobi უფლებას იტოვებს უფლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე, შეზღუდა მომხმარებლებისთვის ან მომსახურების გაწევისთვის გარკვეული მომსახურების (ან მომსახურების ფარგლებში) ნებისმიერი შეზღუდვის ან სხვა სახის გამოყენებისათვის.
• 3.2თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მომხმარებლის ID და პაროლი კონფიდენციალურობის შენარჩუნებისა და სრული პასუხისმგებლობით თქვენი ყველა წევრისთვის, რომელიც ხდება თქვენი წევრის ID- ისა და პაროლით. თქვენ ეთანხმებით: (ა) დაუყოვნებლივ აცნობოთ neway.mobi თუ თქვენი წევრი პირადობის ან პაროლით რაიმე არასანქცირებული გამოყენება ან მისი სხვაგვარი დარღვევა, (ბ) უზრუნველყოს, რომ სწორად გამოვიდეთ ვებგვერდზე ყოველი სესიის ბოლოს. Neway.mobi არ შეუძლია და არ აგებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც არ შეესაბამება წევრს პირადობის მოწმობას და ამ შეთანხმების შეასრულოს პაროლი. ახალი. mobi- ს არ გააჩნია თქვენი ზიანის მოვალეობა, რომელიც იწვევს ძალის majeure, ნებისმიერი შეფერხების, ან mal ფუნქცია.
4

სამსახურის

• 4.1თქვენ ეთანხმებით მომსახურებას მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლითაც შესაძლებელია (ა) შეთანხმება და (ბ) შესაბამისი კანონით, რეგლამენტით ან სახელმძღვანელო მითითებით შესაბამისი იურისდიქციით.
• 4.2სამსახური (ან მომსახურების ნებისმიერ ფუნქციებში) შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა რეგიონებისა და ქვეყნების მიხედვით. ომის ომი ან წარმომადგენლობა არ არის მოცემული, რომ კონკრეტული სერვისი ან სერვისი ან ფუნქციები და ფუნქციები ხელმისაწვდომი იქნება მომხმარებლისთვის. ჩვენი შეხედულებისამებრ, Neway.mobi შეიძლება უარყოს ან შექმნას სხვადასხვა დონის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება ნებისმიერი სამსახურის (ან რაიმე ფუნქციების ფარგლებში) განსხვავებული მომხმარებლებს.
• 4.5Neway.mobi შეიძლება დაიწყოს, შეცვალოს, განაახლოს, დააწესოს პირობები, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება (ან მომსახურების ნებისმიერ სერვისში) წინასწარი შეტყობინების გარეშე, გარდა ფასიანი მომსახურებისათვის. ასეთი ცვლილებები არსებითად უარყოფითად იმოქმედებს გადამხდელ მომხმარებლებზე სამსახურში.
5

ინფორმაცია კოლექცია

• 5.1მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლია დაადგინონ, გააგზავნონ, გამოაქვეყნონ ან გამოაქვეყნონ ინფორმაცია (როგორიცაა მოხსენიებული, როგორც "უზრუნველყოს") (როგორიცაა ფაილები, ფოტოსურათები, ვიდეოები ან სხვა სურათები პიროვნების ან / და ერთობის შესახებ, პროდუქცია, მომსახურება, შეთავაზებები და ა.შ.) on neway.mobi. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას (მაგრამ არ უნდა ჰქონდეს ვალდებულება) გავაუქმოთ, შეცვალოთ, აირჩიოთ და / ან წაშალოთ ნებისმიერი ან ყველა შეუსაბამო ინფორმაცია. ყველა წევრი არის მხოლოდ და იურიდიულად პასუხისმგებელი (და რომ ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა თქვენთვის ან მესამე მხარისათვის) სიზუსტე, სისრულე, მთლიანობა, დროულობა, სისწორე და ინფორმაციის არამიზნობრივი ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურებას თქვენი ქმედებების შედეგები (მათ შორის, ნებისმიერი დანაკლისი ან დაზიანება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება განიცდიან).
• 5.2თითოეული მომხმარებელი აღიარებს და ავრცელებს ინფორმაციას, რომ არ არის (ა) იყოს უხამსი, შეიცავდეს, დაარწმუნოს ნებისმიერი პორნოგრაფია, სქესობრივი დაკავშირებული საქონელი, სხვა ნებისმიერი შინაარსი, სხვაგვარად ხელს უწყობს სექსუალურ მასალებს ან სხვაგვარად ზიანს აყენებს ადამიანებს, (დ) ხელი შეუწყოს რასის, სქესის, რელიგიური გონების, ეროვნების, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან ასაკის, (დ) დარღვევის ან სხვაგვარი მოქმედებების, დისკრედიტაციის ხელშემწყობი დისკრიმინაციის ხელშეწყობას. ნებისმიერი მესამე მხარის საავტორო, პატენტის, სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო საიდუმლოების ან სხვა საკუთრების უფლება, საჯაროობის ან კონფიდენციალურობის უფლება, ან სხვა მესამე მხარის უფლებები და (e) შეზღუდულია ან აკრძალულია კანონით.
• 5.3მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვამჩნევთ ინფორმაციის გადამოწმებას, ჩვენ არ ვართ გარანტირებული და არ არის იურიდიული პასუხისმგებლობა ამ ინფორმაციის სიზუსტის, მთლიანობის, ხარისხისა და დარღვევისათვის.
• 5.4ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას პირებს / კომპანიებს, პროდუქტებსა და შეთავაზებებს და აშენებს საკუთარ მონაცემთა ბაზას. ჩვენ გვაქვს საავტორო უფლებები ყველა დაკავშირებული ინფორმაციისა და ვებ დიზაინის შესახებ. ნებისმიერი არაავტორიზებული კოპირება ან com mercial გამოყენების content მიღებული neway.mobi მკაცრად აკრძალულია და ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მიიღოს სამართლებრივი ქმედება იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი საქმიანობა.
6

ბმული

Neway.mobi აქვს ბმულები სხვა საიტებზე, მაგრამ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ისეთ ვებსაიტებსა და საიტებზე, რომლებსაც ეს ვებ-გვერდები უზრუნველყოფს. გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ ასეთი საიტების გამოყენების პირობები და / ან კონფიდენციალურობა ამ საიტების გამოყენებისას. ჩვენ არ ვადასტურებთ და არ აგებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი შინაარსის, რეკლამის, მომსახურების, პროდუქციისა თუ ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებული საიტებზე. თქვენ აღიარებთ ზღვარზე, რომ პირდაპირ თუ ირიბად არ არის პასუხისმგებელი, პასუხისმგებელი, უშუალოდ ან ირიბად, რაიმე სახის ზიანის ან ზარალისთვის, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი კონტენტის, რეკლამის, მომსახურების, პროდუქტისა თუ ინფორმაციის ბმული ვებსაიტებისგან.
7

Charge

• 7.1ხელმისაწვდომობა და გამოყენება neway.mobi ასევე რეგისტრაციის როგორც თავისუფალი მომხმარებელი უფასოა. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეცვალოს გადასახდელი ტერმინი წინასწარი შეტყობინების გარეშე და შეცვალონ ტერმინი neway.mobi დაუყოვნებლივ.
• 7.2ჩვენ გთავაზობთ გარკვეულ მომსახურებას იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც გაიარეს კონკრეტული სარეგისტრაციო პროცესი და / ან გადამოწმების პროცესი და შეთანხმდნენ გადაიხადონ ასეთი მომსახურება ("პრემიუმ მომსახურება", როგორიცაა რეკლამა, სავაჭრო ან გაწევრიანება). ახალი სერვისის ნაწილის ახალი სერვისი ან ფუნქციების გამოყენება, რომლებიც ამ პირობების გარდა, ცალკე შეთანხმებებით არის გათვალისწინებული დამატებითი პირობებით.
• 7.3გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ყველა სერვერისთვის ჩვენი ვებსაიტისა და ინტერნეტის ბაზაზე წვდომისას ყველა აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის, სერვისისა და სხვა ხარჯების შესახებ. ჩვენ იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეწყვიტოს, დროებით ან მუდმივად, ზოგიერთი ან ყველა მომსახურება და / ან თვისება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.
8

შეწყვეტა

• 8.1ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროებით ან სამუდამოდ შეწყვიტოს თქვენი სერვისის გამოყენება ან უარი ვთქვათ თქვენს შესვლაზე neway.mobi– ზე რაიმე შემდეგი მიზეზების გამო, თუ თქვენ:
ა)გამოიყენეთ neway.mobi გაყალბებული ან უკანონო ქმედებისათვის, ან დაარღვიოს ნებისმიერი მოქმედი კანონი, რეგულირება ან სახელმძღვანელო, ან საქმიანობს საქმიანობაში, რომელიც შეიძლება ზიანი მიაყენოს WE ან სხვათა უფლებებს.
ბ)გამოიყენეთ neway.mobi რომ გამოაგზავნოთ ან მიაწოდოს ცრუ ინფორმაცია თქვენს წევრს აკ მრიცხველთან ან სპამის შეტყობინებებთან დაკავშირებით ან გააუქმეთ იგივე პროდუქტის ინფორმაცია.
გ)გააგზავნეთ ნებისმიერი მასალა, რომელიც არ არის დაკავშირებული საერთაშორისო ვაჭრობასთან ან ბიზნესთან თანამშრომლობით.
დ)სხვა პირის ან კომპანიების სახელით სხვა პირის ან უკანონო სარგებელის გამოყენება ნებისმიერი ფორმის ინფორმაციის ან კონტრაქტის ბიზნესში.
ე)განახორციელოთ ნებისმიერი სქემა, რათა შეამცირონ კომპიუტერი ან ქსელის მთლიანობა ახლად გამოყენებული. mobi და / ან ნებისმიერი სხვა მომხმარებლებისა და ასეთი კომპიუტერული სისტემების ან ქსელების არასანქცირებული წვდომის, გამოყენების, მოდიფიცირების ან კონტროლის მიღწევის მცდელობა.
ვ)ფოსტის ან გადაცემის დოკუმენტები ან მასალა, რომელიც შეიცავს კომპიუტერული ვირუსების ან სხვა დესტრუქციულ მოწყობილობებს და კოდებს, რომლებსაც გააჩნიათ ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ან აპარატურის სისტემის დაზიანების, ჩარევა, ჩარევა ან ექსპროპრიაცია, მონაცემები ან პირადი ინფორმაცია.
ზ)მიიღოს ნებისმიერი საშუალებით neway.mobi წევრის სახელი და / ან პაროლი.
თ)ახორციელებს neway.mobi (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება წევრის მომხმარებლის სახელითა და პაროლით) ან ნებისმიერი სახის ფორმით მიღებული ახალი ბიზნეს ინფორმაცია.
• 8.2ჩვენ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს თქვენი სამსახური, უარი თქვას თქვენს სამსახურში ან უარი თქვას ხელმისაწვდომობის neway.mobi ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მიზეზით, თავისი შეხედულებისამებრ, ერთად ან გაფრთხილების გარეშე. როდესაც თქვენი სამსახურის გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება, ჩვენ უფლება გვაქვს, რომ ამის გაკეთება გონივრულ ეჭვმიტანილსა და შეტყობინებას ეფუძნებოდეს ელ-ფოსტით და არა პასუხისმგებელი შედეგების (მათ შორის ნებისმიერი დანაკარგის ან დაზიანების) საფუძველზე.
• 8.3თქვენ ვერ შეძლებთ (ა) საიტის ან სერვისის გამოყენებას, ბ) ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის, ინფორმაციის, გაგზავნის ან გამოქვეყნება, (c) სხვებისთვის ინფორმაციის განთავსებას, უზრუნველყოს, გამოაქვეყნებს ან გამოაქვეყნებს თქვენს ვებ-გვერდზე სახელით. თქვენი რეგისტრაციის ინფორმაცია ან თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია წაიშლება ან გაუქმდება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გაატაროთ თქვენი კანონიერი პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევის ან შეთანხმების დარღვევისათვის.
9

ფორსმაჟორული

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ახალი ბრალდებები პასუხისმგებლობისა და შეფერხების გარეშე, რაც უშუალოდ ან ირიბად ხდის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ხასიათს ატარებს ბუნების, ძალებისა თუ მიზეზებისგან ჩვენს გონივრულ კონტროლს, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ინტერნეტის დაზიანებები, შრომა ან მასალების, ხანძარი, წყალდიდობა, წვიმა, აფეთქებები, ღვთის აქტების, ომი, სამთავრობო ქმედებები, ბრძანებები, შიდასახელმწიფოებრივი თუ უცხოური სასამართლოების ან ტრიბუნალების ან მესამე პირის არაპერსონალის შესრულება.
10

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების

• 10.1Neway.mobi არის მფლობელი ან კანონიერი ლიცენზიატი ყველა უფლებათა და ინტერესების Sitesand საიტის კონტენტი. საიტსა და საიტის შინაარსი მოიცავს საავტორო უფლების და სხვა კანონების დაცვით დაცულ საიდუმლოებას და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას. საიტისა და საიტის შინაარსზე საკუთრებისა და საკუთრების უფლების ყველა ტირაჟი რჩება neway.mobi, საიტის კონტენტის ჩვენი შვილობილი ან ლიცენზიორები, როგორც ეს შეიძლება იყოს. ყველა უფლება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დადგენილი წესით ან ახალი ხნით. მობი არის დაცული.
• 10.2Neway.mobi შეიძლება ჰქონდეს დამოუკიდებელი მესამე მხარეები, რომლებიც ჩართულნი არიან მომსახურების გაწევისას (მაგ., ავტორიზაციისა და გადამოწმების მომსახურების მიმწოდებლები). თქვენ არ გამოიყენებთ ისეთი დამოუკიდებელი მესამე მხარის სასაქონლო ნიშნის, სერვისის ნიშნის ან ლოგს, რომელიც არ არის წინასწარ წერილობითი თანხმობის გარეშე.
11

შენიშვნები

• 11.1ყველა იურიდიული შენიშვნა ან მოთხოვნაზე ან მოთხოვნის შემთხვევაში ეფექტური იქნება თუ კურიერის, სერტიფიცირებული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილ პირადად, უშუალოდ ან ელ-ფოსტით ბოლო მომხმარებლისთვის გაგზავნილი წერილების, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტის მისამართით, რომელიც ახორციელებს მომხმარებელს neway.mobi, ან ამგვარი განცხადების ან მოთხოვნის გამოქვეყნების გზით, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება ბრალდების გარეშე. შეტყობინებაზე მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ მომხმარებელი მიიღებს ამ მომხმარებლის მიერ თუ და როდის. A.) Neway.mobi შეუძლია აჩვენოს, რომ კომუნიკაცია, ფიზიკურ თუ ელექტრონულ ფორმაშია გაგზავნილი ასეთი მომხმარებლისთვის, ან ბ) დაუყოვნებლივ. mobi გამოქვეყნების ასეთი ცნობა ფართობი საიტი, რომელიც საჯაროდ accessle ble გარეშე ბრალდებით.
• 11.2თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნები, მოთხოვნები, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაციები, რომ neway.mobi აგზავნის თქვენ ელექტრონულად აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნას, რომ ასეთი ურთიერთობა უნდა იყოს წერილობით.
12

ზოგადი დებულებანი

• 12.1ნებისმიერი დამატებითი შეთანხმებების გათვალისწინებით, პირობები წარმოადგენს თქვენსა და neway.mobi- ს შორის არსებულ შეთანხმებას, რომელიც დაკავშირებულია საიტისა და სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით და არეგულირებს ნებისმიერი წინასწარ წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმებების შესაბამისად, რომელიც დაკავშირებულია იმავე საგანით.
• 12.2Neway.mobi და თქვენ ხართ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები და არ არის სააგენტო, პარტნიორობა, ერთობლივი საწარმო, თანამშრომელი-დამსაქმებელი ან ფრანჩაიზერ-ფრანჩიზესი ურთიერთობა განზრახული ან შექმნილია პირობებით.
• 12.3თუ პირობების ნებისმიერი დებულება ტარდება არასწორი ან ძალადობრივი, ასეთი დებულება წაიშლება და დანარჩენი დებულებები ძალაშია და ძალაში რჩება.
• 12.4სასაქონლო პოზიცია მხოლოდ სავალდებულო მიზნებისთვისაა განსაზღვრული და არ არის განსაზღვრული, ზღუდავს, განსაზღვრავს ან აღწერს ამ მონაკვეთის ფარგლებს ან ფარგლებს.
• 12.5Neway.mobi ვერ ახერხებს ნებისმიერი უფლების დარღვევას, რომელიც არღვევს რაიმე დარღვევას თქვენ მიერ ამ ვადის დარღვევად, არ შედის ამ უფლების უარის თქმა და არც neway.mobi- ის უფლება, იმოქმედოს მომდევნო ან მსგავსი დარღვევების მიმართ.
• 12.6Neway.mobi უფლება აქვს დაადგინოს პირობები (მათ შორის ყველა ჩვენი უფლებები, ტიპები, სარგებელი, ინტერესები და ვალდებულებები და მოვალეობები ნებისმიერ პირს ან ერთეულში (მათ შორის, ნებისმიერი ახალი პარტნიორი). , მთლიანად ან ნაწილში, ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის პირობები.
• 12.7ტერმინები რეგულირდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონებით, კანონით დადგენილი წესების დარღვევის გარეშე და მხარეები შეთანხმდებიან ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სასამართლოების ექსკლუზიური იურისდიქციისთვის.
Follow აშშ

Neway, არის თეთრი ეტიკეტის სწორი ადამიანი. ჩვენ პროფესიონალი მწარმოებელი ვართ OEM & ODM მობილური ტელეფონისთვის. ჩვენ გვყავს ჩვენი დიზაინერი და QC გუნდი, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია შეასრულოთ თქვენი ყველაზე დიდი მოთხოვნა სტილებში და ხარისხში.

სმარტფონი
საუკეთესო ექსპერტები
სხვა სამყაროში ჩემი სმარტფონი
შემსუბუქებული ხარისხი
რა არის სმარტფონი
შესანიშნავი სამსახური
დააჭირეთ აქ, რომ გამოიწეროთ

Copyright © 2020 Neway ურთიერთობა კომპანია, შპს. ყველა უფლება დაცულია.