პროდუქტები
კომპანია

მომსახურების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება neway.mobi!
გმადლობთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების გამოყენებისათვის. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების პირობებს ("პირობები"), სანამ გამოიყენებთ www.neway.mobi ვებსაიტს ("საიტი"), რომელსაც მართავს Neway Communication Co., Limited (მოხსენიებულია როგორც "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი") შემდგომში).
ჩვენი სერვისების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ისინი. შემდეგი პირობები გამოიყენება თქვენთვის, როგორც საიტის მომხმარებლის (მომხმარებლების) შესახებ (მოხსენიებულია შემდეგნაირად: ”თქვენ”, ”თქვენი” ან ”მომხმარებელი”), მათ შორის, საიდანაც არ შემოიფარგლება საიტის ნებისმიერი მიზნით შესვლა, ინფორმაციის გამოყენებით, საიტის მიერ მოწოდებული მომსახურებები და პროდუქტები (მოიხსენიება როგორც „მომსახურება“). თქვენს მიერ საიტის გამოყენება ექვემდებარება ამ პირობებს (ასევე მოიხსენიება როგორც ”შეთანხმება”), მათ შორის ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი შენიშვნა და რეგულაცია, რომელიც მოქმედებს სამსახურზე, თქვენსა და ჩვენს შორის.

1

განაცხადი და პირობების მიღება

1.1 •სერვისის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება განპირობებულია შეთანხმების ამ პირობებთან თქვენი მიღებისა და შესაბამისობის შესახებ. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა მომხმარებელზე, რომლებიც სამსახურში შედიან ან იყენებენ. სერვისის წვდომით ან გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. თუ არ ეთანხმებით შეთანხმებას, მაშინ თქვენ ვერ შედიხართ სამსახური.
1.2 • თქვენ არ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სერვისით და არ დაეთანხმოთ პირობებს, თუ (ა) თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი ასაკთან, რომ გააფორმოთ სავალდებულო ხელშეკრულება ჩვენთან, ან (ბ) არ გაქვთ უფლება მიიღოთ ნებისმიერი მომსახურება ჩინეთის ან სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად. / რეგიონები იმ ქვეყნის / რეგიონის ჩათვლით, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, ან საიდანაც იყენებთ სერვისებს.
1.3 • თუ საიტის გამოქვეყნება ან თარგმნის ინგლისურენოვანი ვერსიის თარგმნა, ეთანხმებით, რომ თარგმანი გათვალისწინებულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და ინგლისური ენის ვერსია მართავს თქვენს სამსახურებს ან სამსახურს.
1.4 •შეიძლება მოგთხოვონ ცალკე შეთანხმება, იქნება ეს ონლაინ თუ ოფლაინ, Alibaba.com– თან ან ჩვენს პარტნიორებთან ნებისმიერი სერვისისთვის („დამატებითი შეთანხმებები“). თუ რაიმე კონფლიქტი ან შეუსაბამობა არსებობს პირობებსა და დამატებით ხელშეკრულებას შორის, დამატებითი ხელშეკრულება უპირატესობას ანიჭებს პირობებს მხოლოდ ამ სამსახურთან მიმართებაში.
1.5 •წესები სხვაგვარად არ შეიძლება შეიცვალოს, გარდა წერილობითი ფორმით, neway.mobi.
2

მომხმარებელი

2.1 •neway.mobi. უზრუნველყოფს მომსახურებას ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან კანონით სავალდებულო კონტრაქტები მოქმედი კანონმდებლობით. თუ არ ისარგებლებთ, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ სერვისი.
2.2 •თქვენ ეთანხმებით საიტის ან სერვისის გამოყენებას მხოლოდ თქვენი პირადი და შიდა მიზნებისთვის. თქვენ ეთანხმებით, რომ (ა) არ დააკოპირებთ, გამრავლებას, ჩამოტვირთვას, ხელახლა გამოქვეყნებას, გაყიდვას, დისტრიბუციას ან გადაყიდვას ნებისმიერი სერვისის ან ინფორმაციის, ტექსტის, სურათების, გრაფიკის, ვიდეო კლიპის, ხმის, დირექტორიების, ფაილების, მონაცემთა ბაზების ან სიების და ა.შ. (ან საიტის შინაარსი) და (ბ) თქვენ არ დააკოპირებთ, გამრავლებას, ჩამოტვირთვას, შედგენას ან სხვაგვარად არ გამოიყენებთ საიტის შინაარსს ბიზნესის წარმოების მიზნით, რომელიც კონკურენციას უწევს neway.mobi- ს, ან სხვაგვარად კომერციულად იყენებს საიტის შინაარსს. საიტის სისტემატური მოძიება საიტებიდან, neway.mobi- სგან წერილობითი ნებართვის გარეშე, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, კოლექციის, კომპილირების, მონაცემთა ბაზის ან დირექტორიის შესაქმნელად (ან რობოტების, ობობების, ავტომატური მოწყობილობებისა თუ სახელმძღვანელო პროცესების საშუალებით) შესაქმნელად. აკრძალულია. აკრძალულია საიტის ნებისმიერი შინაარსის ან მასალის გამოყენება ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც პირდაპირ არ არის ნებადართული პირობებში.
2.3 •თქვენ უნდა გაეცნოთ საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც არეგულირებს neway.mobi- ის მფლობელობაში თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაციის დაცვას და გამოყენებას. თქვენ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის დებულების პირობებს და ეთანხმებით თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაციის გამოყენებას კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.
3

წევრი ანგარიშები

3.1 •გარკვეული სერვისების წვდომისა და გამოყენებისათვის, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ საიტის წევრად. Neway.mobi უფლებას იტოვებს უფლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე, შეზღუდა მომხმარებლებისთვის ან მომსახურების გაწევისთვის გარკვეული მომსახურების (ან მომსახურების ფარგლებში) ნებისმიერი შეზღუდვის ან სხვა სახის გამოყენებისათვის.
3.2 •თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მომხმარებლის ID და პაროლი კონფიდენციალურობის შენარჩუნებისა და სრული პასუხისმგებლობით თქვენი ყველა წევრისთვის, რომელიც ხდება თქვენი წევრის ID- ისა და პაროლით. თქვენ ეთანხმებით: (ა) დაუყოვნებლივ აცნობოთ neway.mobi თუ თქვენი წევრი პირადობის ან პაროლით რაიმე არასანქცირებული გამოყენება ან მისი სხვაგვარი დარღვევა, (ბ) უზრუნველყოს, რომ სწორად გამოვიდეთ ვებგვერდზე ყოველი სესიის ბოლოს. Neway.mobi არ შეუძლია და არ აგებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც არ შეესაბამება წევრს პირადობის მოწმობას და ამ შეთანხმების შეასრულოს პაროლი. ახალი. mobi- ს არ გააჩნია თქვენი ზიანის მოვალეობა, რომელიც იწვევს ძალის majeure, ნებისმიერი შეფერხების, ან mal ფუნქცია.
4

სამსახურის

4.1 •თქვენ ეთანხმებით მომსახურებას მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლითაც შესაძლებელია (ა) შეთანხმება და (ბ) შესაბამისი კანონით, რეგლამენტით ან სახელმძღვანელო მითითებით შესაბამისი იურისდიქციით.
4.2 •სამსახური (ან მომსახურების ნებისმიერ ფუნქციებში) შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა რეგიონებისა და ქვეყნების მიხედვით. ომის ომი ან წარმომადგენლობა არ არის მოცემული, რომ კონკრეტული სერვისი ან სერვისი ან ფუნქციები და ფუნქციები ხელმისაწვდომი იქნება მომხმარებლისთვის. ჩვენი შეხედულებისამებრ, Neway.mobi შეიძლება უარყოს ან შექმნას სხვადასხვა დონის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება ნებისმიერი სამსახურის (ან რაიმე ფუნქციების ფარგლებში) განსხვავებული მომხმარებლებს.
4.5 •Neway.mobi შეიძლება დაიწყოს, შეცვალოს, განაახლოს, დააწესოს პირობები, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება (ან მომსახურების ნებისმიერ სერვისში) წინასწარი შეტყობინების გარეშე, გარდა ფასიანი მომსახურებისათვის. ასეთი ცვლილებები არსებითად უარყოფითად იმოქმედებს გადამხდელ მომხმარებლებზე სამსახურში.
5

ინფორმაცია კოლექცია

5.1 •მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ მიაწოდონ, განათავსონ, გაგზავნონ, გამოაქვეყნონ ან წარმოადგინონ (აგრეთვე მოიხსენიება როგორც "მიწოდება") ინფორმაცია (როგორიცაა ფაილები, ფოტოსურათები, ვიდეოები ან სხვა სურათები პირის ან / და პირის შესახებ, პროდუქტები, მომსახურება, შეთავაზებები და ა.შ.) neway.mobi- ზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას (მაგრამ არანაირი ვალდებულება არ გვაქვს) გავფილტროთ, შეცვალოთ, შეარჩიოთ და / ან წაშალოთ ნებისმიერი ან ყველა შეუსაბამო ინფორმაცია. თითოეული წევრი პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიულად (და რომ ჩვენ არანაირი პასუხისმგებლობა არ გვაქვს თქვენს წინაშე ან ნებისმიერი მესამე მხარის წინაშე) ინფორმაციის სიზუსტეზე, სისრულზე, მთლიანობაზე, დროზე, სისწორეზე და დარღვევაში, რომელსაც თქვენ იყენებთ სერვისით სარგებლობისას და თქვენი ქმედებების შედეგები (მათ შორის, ნებისმიერი დანაკარგი ან ზიანი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება განვიცდით) ამით.
5.2 •თითოეული მომხმარებელი აცნობიერებს და იძლევა გარანტიას, რომ neway.mobi- სთვის მოწოდებული ინფორმაცია არ უნდა იყოს: იყოს ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, უკანონოდ მუქარის ან უკანონოდ შევიწროების, (გ) დისკრიმინაციის წახალისება რასის, სქესის, რელიგიის, ეროვნების, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან ასაკის საფუძველზე, ნებისმიერი მესამე მხარის საავტორო უფლებები, პატენტი, სავაჭრო ნიშნები, სავაჭრო საიდუმლოებები ან სხვა საკუთრების უფლებები, საჯაროობის ან კონფიდენციალურობის უფლებები, ან მესამე მხარის ნებისმიერი სხვა უფლება, და (ე) შეიზღუდება ან აკრძალულია კანონით.
5.3 •მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვცდილობთ მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებაში, ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას და იურიდიულად არ ვართ პასუხისმგებელნი ამ ინფორმაციის სისწორეზე, მთლიანობაზე, ხარისხზე და არ დაირღვაზე.
5.4 •ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას პირების / კომპანიების, პროდუქტებისა და შეთავაზებების შესახებ და ვქმნით საკუთარ მონაცემთა ბაზას. ჩვენ საავტორო უფლებები გვაქვს ყველა დაკავშირებული ინფორმაციისა და ვებდიზაინის შესახებ. Neway.mobi- დან მიღებული შინაარსის ნებისმიერი არასანქცირებული კოპირება ან კომერციული გამოყენება კატეგორიულად აკრძალულია და ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ იმოქმედოთ იურიდიული ქმედება ამგვარი საქმიანობის შემთხვევაში.
6

ბმული

Neway.mobi- ს აქვს სხვა ვებსაიტების ბმულები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ასეთ ვებსაიტებზე და ამ ვებგვერდების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე. გთხოვთ, სიფრთხილით მოეკიდოთ ამ საიტების წესებსა და პირობებს და / ან კონფიდენციალურობას, სანამ ამ საიტებს გამოიყენებთ. ჩვენ არ ვიღებთ მხარს და არ ვართ პასუხისმგებელნი ნებისმიერი შინაარსის, რეკლამირების, სერვისის, პროდუქტებისა თუ ინფორმაციის მართებულ ვებსაიტებზე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი, ან პასუხისმგებლები, პირდაპირ ან ირიბად, ნებისმიერი შინაარსის, რეკლამის, სერვისის, პროდუქტის ან ინფორმაციის დამაკავშირებელი საიტების დამაკავშირებელი ზიანის ან ზარალისათვის.
7

Charge

7.1 •ხელმისაწვდომობა და გამოყენება neway.mobi ასევე რეგისტრაციის როგორც თავისუფალი მომხმარებელი უფასოა. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეცვალოს გადასახდელი ტერმინი წინასწარი შეტყობინების გარეშე და შეცვალონ ტერმინი neway.mobi დაუყოვნებლივ.
7.2 •ჩვენ გარკვეულ მომსახურებას ვუწვდით მომხმარებლებს, რომლებმაც გაიარეს რეგისტრაციის კონკრეტული პროცესი და / ან გადამოწმების პროცესი და შეთანხმდნენ გადაიხადონ ასეთი მომსახურებისთვის ("პრემიუმ მომსახურება", როგორიცაა რეკლამა, ვაჭრობა ან წევრობის მომსახურება). Neway.mobi- ის გარკვეული სერვისების ან მახასიათებლების გამოყენება, რომლებიც პრემიუმ სერვისის ნაწილია, რეგულირდება დამატებითი პირობებით, ამ პირობების გარდა, ცალკეული ხელშეკრულებებით.
7.3 •გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ყველა სერვერისთვის ჩვენი ვებსაიტისა და ინტერნეტის ბაზაზე წვდომისას ყველა აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის, სერვისისა და სხვა ხარჯების შესახებ. ჩვენ იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეწყვიტოს, დროებით ან მუდმივად, ზოგიერთი ან ყველა მომსახურება და / ან თვისება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.
8

შეწყვეტა

8.1 •ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დროებით ან სამუდამოდ შეწყვიტოთ თქვენი სერვისის გამოყენება ან უარი ვთქვათ თქვენს neway.mobi- ზე წვდომაზე შემდეგი რომელიმე მიზეზის გამო, სადაც თქვენ:
ა)გამოიყენეთ neway.mobi გაყალბებული ან უკანონო ქმედებისათვის, ან დაარღვიოს ნებისმიერი მოქმედი კანონი, რეგულირება ან სახელმძღვანელო, ან საქმიანობს საქმიანობაში, რომელიც შეიძლება ზიანი მიაყენოს WE ან სხვათა უფლებებს.
ბ)გამოიყენეთ neway.mobi რომ გამოაგზავნოთ ან მიაწოდოს ცრუ ინფორმაცია თქვენს წევრს აკ მრიცხველთან ან სპამის შეტყობინებებთან დაკავშირებით ან გააუქმეთ იგივე პროდუქტის ინფორმაცია.
გ)გააგზავნეთ ნებისმიერი მასალა, რომელიც არ არის დაკავშირებული საერთაშორისო ვაჭრობასთან ან ბიზნესთან თანამშრომლობით.
დ)გაეცანით ან უკანონოდ იყენებთ სხვა პირის ან კომპანიების სახელს ინფორმაციის გასაგზავნად ან ბიზნესის ნებისმიერი ფორმით წარსადგენად.
ე)განახორციელოთ ნებისმიერი სქემა, რათა შეამცირონ კომპიუტერი ან ქსელის მთლიანობა ახლად გამოყენებული. mobi და / ან ნებისმიერი სხვა მომხმარებლებისა და ასეთი კომპიუტერული სისტემების ან ქსელების არასანქცირებული წვდომის, გამოყენების, მოდიფიცირების ან კონტროლის მიღწევის მცდელობა.
ვ)ფოსტის ან გადაცემის დოკუმენტები ან მასალა, რომელიც შეიცავს კომპიუტერული ვირუსების ან სხვა დესტრუქციულ მოწყობილობებს და კოდებს, რომლებსაც გააჩნიათ ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ან აპარატურის სისტემის დაზიანების, ჩარევა, ჩარევა ან ექსპროპრიაცია, მონაცემები ან პირადი ინფორმაცია.
ზ)ნებისმიერი გზით შეიძინეთ neway.mobi წევრის სახელი და პაროლი.
თ)გადააგზავნეთ neway.mobi სერვისი (მათ შორის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ წევრის მომხმარებლის სახელითა და პაროლით) ან neway.mobi– დან მიღებული შესაბამისი ბიზნეს ინფორმაციის ნებისმიერი ფორმით.
8.2 •ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეწყვიტოთ თქვენი სერვისი, უარი თქვათ თქვენს მიერ სერვისის გამოყენებაზე ან უარი ვუთხრათ neway.mobi- ზე ნებისმიერ დროს რაიმე მიზეზით, მისი შეხედულებისამებრ, გაფრთხილების გარეშე. როდესაც თქვენ სარგებლობთ სერვისით, ჩვენ გვექნება ამის უფლება გონივრული ეჭვისა და ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების საფუძველზე და არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ამ მოქმედების შედეგებზე (მათ შორის, ზარალის ან დაზიანების ჩათვლით).
8.3 •თქვენ ვერ შეძლებთ (ა) საიტის ან სერვისის გამოყენებას, ბ) ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის, ინფორმაციის, გაგზავნის ან გამოქვეყნება, (c) სხვებისთვის ინფორმაციის განთავსებას, უზრუნველყოს, გამოაქვეყნებს ან გამოაქვეყნებს თქვენს ვებ-გვერდზე სახელით. თქვენი რეგისტრაციის ინფორმაცია ან თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია წაიშლება ან გაუქმდება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გაატაროთ თქვენი კანონიერი პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევის ან შეთანხმების დარღვევისათვის.
9

ფორსმაჟორული

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ახალი ბრალდებები პასუხისმგებლობისა და შეფერხების გარეშე, რაც უშუალოდ ან ირიბად ხდის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ხასიათს ატარებს ბუნების, ძალებისა თუ მიზეზებისგან ჩვენს გონივრულ კონტროლს, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ინტერნეტის დაზიანებები, შრომა ან მასალების, ხანძარი, წყალდიდობა, წვიმა, აფეთქებები, ღვთის აქტების, ომი, სამთავრობო ქმედებები, ბრძანებები, შიდასახელმწიფოებრივი თუ უცხოური სასამართლოების ან ტრიბუნალების ან მესამე პირის არაპერსონალის შესრულება.
10

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების

10.1 •Neway.mobi არის მფლობელი ან კანონიერი ლიცენზიატი ყველა უფლებათა და ინტერესების Sitesand საიტის კონტენტი. საიტსა და საიტის შინაარსი მოიცავს საავტორო უფლების და სხვა კანონების დაცვით დაცულ საიდუმლოებას და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას. საიტისა და საიტის შინაარსზე საკუთრებისა და საკუთრების უფლების ყველა ტირაჟი რჩება neway.mobi, საიტის კონტენტის ჩვენი შვილობილი ან ლიცენზიორები, როგორც ეს შეიძლება იყოს. ყველა უფლება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დადგენილი წესით ან ახალი ხნით. მობი არის დაცული.
10.2 •Neway.mobi შეიძლება ჰქონდეს დამოუკიდებელი მესამე მხარეები, რომლებიც ჩართულნი არიან მომსახურების გაწევისას (მაგ., ავტორიზაციისა და გადამოწმების მომსახურების მიმწოდებლები). თქვენ არ გამოიყენებთ ისეთი დამოუკიდებელი მესამე მხარის სასაქონლო ნიშნის, სერვისის ნიშნის ან ლოგს, რომელიც არ არის წინასწარ წერილობითი თანხმობის გარეშე.
11

შენიშვნები

11.1 •ყველა იურიდიული შენიშვნა ან მოთხოვნაზე ან მოთხოვნის შემთხვევაში ეფექტური იქნება თუ კურიერის, სერტიფიცირებული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილ პირადად, უშუალოდ ან ელ-ფოსტით ბოლო მომხმარებლისთვის გაგზავნილი წერილების, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტის მისამართით, რომელიც ახორციელებს მომხმარებელს neway.mobi, ან ამგვარი განცხადების ან მოთხოვნის გამოქვეყნების გზით, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება ბრალდების გარეშე. შეტყობინებაზე მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ მომხმარებელი მიიღებს ამ მომხმარებლის მიერ თუ და როდის. A.) Neway.mobi შეუძლია აჩვენოს, რომ კომუნიკაცია, ფიზიკურ თუ ელექტრონულ ფორმაშია გაგზავნილი ასეთი მომხმარებლისთვის, ან ბ) დაუყოვნებლივ. mobi გამოქვეყნების ასეთი ცნობა ფართობი საიტი, რომელიც საჯაროდ accessle ble გარეშე ბრალდებით.
11.2 •თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნები, მოთხოვნები, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაციები, რომ neway.mobi აგზავნის თქვენ ელექტრონულად აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნას, რომ ასეთი ურთიერთობა უნდა იყოს წერილობით.
12

ზოგადი დებულებანი

12.1 •ნებისმიერი დამატებითი შეთანხმებების გათვალისწინებით, პირობები წარმოადგენს თქვენსა და neway.mobi- ს შორის არსებულ შეთანხმებას, რომელიც დაკავშირებულია საიტისა და სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით და არეგულირებს ნებისმიერი წინასწარ წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმებების შესაბამისად, რომელიც დაკავშირებულია იმავე საგანით.
12.2 •Neway.mobi და თქვენ ხართ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები და არ არის სააგენტო, პარტნიორობა, ერთობლივი საწარმო, თანამშრომელი-დამსაქმებელი ან ფრანჩაიზერ-ფრანჩიზესი ურთიერთობა განზრახული ან შექმნილია პირობებით.
12.3 •თუ პირობების ნებისმიერი დებულება ტარდება არასწორი ან ძალადობრივი, ასეთი დებულება წაიშლება და დანარჩენი დებულებები ძალაშია და ძალაში რჩება.
12.4 •სასაქონლო პოზიცია მხოლოდ სავალდებულო მიზნებისთვისაა განსაზღვრული და არ არის განსაზღვრული, ზღუდავს, განსაზღვრავს ან აღწერს ამ მონაკვეთის ფარგლებს ან ფარგლებს.
12.5 •Neway.mobi– ის მიერ ვერ შესრულდება რაიმე უფლება ან არ იმოქმედებს თქვენს მიერ წესების თანახმად რაიმე დარღვევაზე, არ წარმოადგენს ამ უფლებაზე უარის თქმას და არც neway.mobi– ის უარის თქმას მოქმედებაზე შემდგომ ან მსგავს დარღვევებთან დაკავშირებით.
12.6 •Neway.mobi უფლება აქვს დაადგინოს პირობები (მათ შორის ყველა ჩვენი უფლებები, ტიპები, სარგებელი, ინტერესები და ვალდებულებები და მოვალეობები ნებისმიერ პირს ან ერთეულში (მათ შორის, ნებისმიერი ახალი პარტნიორი). , მთლიანად ან ნაწილში, ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის პირობები.
12.7 •პირობები რეგულირდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონმდებლობით, მისი კანონით გათვალისწინებული დებულებების გათვალისწინების გარეშე და პირობების მხარეები თანხმდებიან, რომ წარდგებიან ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სასამართლოების განსაკუთრებული იურისდიქციისთვის.
Follow აშშ

Neway, არის თეთრი იარლიყის სწორი ადამიანი. ჩვენ ვართ პროფესიონალი მწარმოებელი OEM & ODM- ში მობილური ტელეფონისთვის. ჩვენ გვყავს ჩვენი დიზაინერი და QC გუნდი, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ თქვენი ყველაზე მეტი მოთხოვნა სტილში და ხარისხში.

სმარტფონი
საუკეთესო ექსპერტები
სხვა სამყაროში ჩემი სმარტფონი
შემსუბუქებული ხარისხი
რა არის სმარტფონი
შესანიშნავი სამსახური
დააჭირეთ აქ, რომ გამოიწეროთ

Copyright © 2020 Neway ურთიერთობა კომპანია, შპს. ყველა უფლება დაცულია.