Kasutustingimused

Tere tulemast neway.mobi!
Täname, et kasutasite meie tooteid ja teenuseid. Lugege enne Teenuse Neway Communications Co Limited (edaspidi "meie", "meie", "meie") kasutamist www.neway.mobi veebisaidi ("Sait") kaudu hoolikalt läbi lugeda käesolevad Teenusetingimused ("Tingimused"). edaspidi).
Teenuste kasutamisega nõustute nende tingimustega. Palun lugege neid hoolikalt läbi. Järgmised tingimused kehtivad teile kui Saidi kasutajale (edaspidi "teie", "teie" või "Kasutaja"), sealhulgas, kuid mitte ainult, Saidi juurdepääs mis tahes eesmärgil, teabe kasutamine, Teenused ja tooted, mida Sait pakub (edaspidi "Teenus"). Saidi kasutamisel kehtivad need tingimused (edaspidi ka "Leping"), sealhulgas kõik muud teenistusest tulenevad õiguslikud teadaanded ja eeskirjad teie ja meie vahel.

1

Tingimuste kohaldamine ja aktsepteerimine

1.1 •Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas olete nende tingimustega nõustunud ja järginud lepingut. Need Tingimused kehtivad kõikidele külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes teenust kasutavad või kasutavad. Teenuse kasutamisel või kasutamisel nõustute, et need tingimused on seotud. Kui te ei nõustu Lepinguga, siis ei pruugi Te Teenusele juurde pääseda.
1.2 • Te ei tohi Teenust kasutada ega nõustu tingimustega, kui (a) te ei ole meid täisealine, et sõlmiksite meile siduvat lepingut, või (b) teil ei ole lubatud Hiina ega teiste riikide seaduste kohaselt teenuseid osutada / piirkonnad, sealhulgas riik / piirkond, kus te elate või alates teenuste kasutamisest.
1.3 • Kui Sait on Tingimuste ingliskeelse versiooni tõlke postitanud või esitanud, nõustute, et tõlge on esitatud ainult mugavuse huvides ja et ingliskeelne versioon reguleerib Teenuse või saidi kasutusvõimalusi.
1.4 •Võimalik, et peate sõlmima Alibaba.com'i või meie tütarettevõtjatega mis tahes teenusega (edaspidi "lisakokkulepped") eraldi leping, olgu siis veebis või väljaspool seda. Kui Tingimused ja lisakokkulepe on vastuolulised või vastuolulised, on Täienduskokkuleppel Tingimuste suhtes ülimuslik ainult asjaomase Teenuse suhtes.
1.5 •Tingimusi ei tohi muul viisil muuta, välja arvatud uue saidi volitatud ametniku kirjalikult.
2

kasutajad

2.1 •neway.mobi. osutab teenuseid üksikisikutele ja ettevõtetele, kes võivad kohaldatava õiguse alusel moodustada õiguslikult siduvaid lepinguid. Kui te ei kvalifitseeru, palun ärge kasutage teenust.
2.2 •Nõustute saidi või teenuse kasutamist ainult oma era- ja sisekasutuseks. Te nõustute, et (a) te ei kopeerite, paljunda, allalaadige, uuesti avaldada, müüa, levitada või edasi müüa Teenuseid või mingit teavet, teksti, pilte, graafikaid, videoklippe, heli, katalooge, faile, andmebaase ega loendeid jne. on saadaval saitidel või saitidel ("saidi sisu") ja (b) te ei kopeeri, paljunda, allalaadida, kompileerida ega muul viisil mitte kasutada saidi sisu äritegevuse eesmärgil, mis konkureerib koos neway.mobi-ga või muul viisil saidi sisu kaubanduslikult ära kasutada. Saidi sisu süstemaatiline otsimine veebisaitidelt otse või kaudselt kogumise, kompileerimise, andmebaasi või kataloogi loomiseks või kompileerimiseks (kas robotite, ämblike, automaatsete seadmete või manuaalprotsesside kaudu) ilma uue saidi.mobi kirjaliku loata. on keelatud. Igasuguse sisu või materjalide kasutamine saidil mis tahes eesmärgil, mis pole tingimustes selgesõnaliselt lubatud, on keelatud.
2.3 •Peate lugema saidi privaatsuspoliitikat, mis reguleerib uue saidi valduses oleva isikuandmete kaitset ja kasutamist. Nõustute Privaatsuspõhimõtte tingimustega ja nõustute teie isikuandmete kasutamisega vastavalt Privaatsuspoliitikale.
3

Liikme kontod

3.1 •Teatud Teenuste kasutamiseks ja kasutamiseks peate saidi liikmena registreerima. Neway.mobi jätab endale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta piirata teatud teenuste (või Teenuse funktsioonide) juurdepääsu või kasutamist kasutajate tasumiseks või muudel tingimustel meie äranägemisel.
3.2 •Te olete ainuisikuliselt vastutav teie liikme ID-de ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning vastutate täielikult kõigi teie liikme ID-ja parooliga seotud toimingute eest. Te nõustute (a) teavitama kohe neway.mobi'i, kui teie liikme ID või parool on volitamata, või selle muu turvalisuse rikkumine; b) veenduge, et veebisait oleks iga seansi lõpus korralikult välja logitud. Neway.mobi ei saa ja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud teie ebaõnnestumisest säilitada liikme ID ja parool käesoleva lepingu täitmiseks. Neway. mobi-l ei ole kohustust oma kahju eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu, katkestuste või mal-funktsioonide tõttu.
4

Teenus

4.1 •Te nõustute seda teenust kasutama üksnes eesmärkidel, mis on lubatud (a) lepinguga ja (b) kohaldatavat õigust, eeskirju või suunisdokumenti asjaomastes jurisdiktsioonides.
4.2 •Teenus (või Teenuse funktsioonid) võivad eri piirkondade ja riikide lõikes erineda. Ühtegi sõjaväelast või esindust ei anta, et teatud teenus või teenus või nende funktsioonid ja funktsioonid on kasutajatele kättesaadavad. Meie ainus kaalutlusõiguse piires võib Neway.mobi eirata või luua erinevat taset juurdepääsuteenuste ja Teenuste (või Teenuse funktsioonide) kasutamise ja kasutamise kohta seoses erinevate kasutajatega.
4.5 •Neway.mobi võib käivitada, muuta, täiustada, kehtestada tingimusi, peatada või peatada mis tahes Teenused (või Teenuste funktsioonid) ilma eelneva teadaandeta, välja arvatud tasulised teenused. Sellised muudatused ei mõjuta oluliselt teenust kasutavatele makseteenuse kasutajatele.
5

Teabe kogumine

5.1 •Ainult registreeritud Kasutajad saavad teavet (näiteks faile, fotosid, videoid või muid pilte isiku ja / või üksuse, toodete, teenuste, pakkumiste jne kohta) pakkuda, postitada, saata, avaldada või esitada (ka edaspidi "anda"). neway.mobi juures. Me jätame endale õiguse (kuid pole kohustatud) filtreerima, muutma, valima ja / või kustutama mis tahes või kogu sobimatut teavet. Iga liige on ainuisikuliselt ja seaduslikult vastutav (ja et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku eest) selle teenuse täpsust, täielikkust, terviklikkust, õigeaegsust, õigsust ja rikkumist, mida pakute teenuse kasutamise ajal ja teie tegevuste tagajärjed (sh igasugused kaotused või kahju, mida me võime kannatada) seda tehes.
5.2 •Iga kasutaja kinnitab ja garanteerib, et neway.mobi-le edastatud teave ei tohi (a) olla naeruväärne, sisaldada mis tahes pornograafiat, seksuaalset müüki või muud sisu, muul moel propageerib selgesõnalisi seksuaalseid materjale või on inimestele muul viisil kahjulik, b) ebaseaduslikult ähvardava või ebaseadusliku ahistamise vastu; c) edendada diskrimineerimist rassi, soo, religiooni, kodakondsuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel; d) rikkuda või muul moel soodustama, julgustama rikkumist, rikkuma mis tahes kolmanda isiku autoriõigused, patendid, kaubamärgid, ärisaladused või muud omandiõigused, avalikustamise või privaatsuse õigused või muud kolmandate isikute õigused ning (e) seadused on piiratud või keelatud.
5.3 •Kuigi me teeme suuremaid jõupingutusi, et esitatud teavet kontrollida, ei garanteeri ega garanteeri me õiglast, terviklikkust, kvaliteeti ja teabe rikkumist.
5.4 •Me kogume isikuid / ettevõtteid, tooteid ja pakkumisi ning loome oma andmebaasi. Autoriõigus kuulub kõikidele seotud teabele ja veebidisainile. Neway.mobi saadud sisu omavoliline kopeerimine või kommertskasutus on rangelt keelatud ja me jätame endale õiguse võtta sellist tegevust juhul kohtumenetluses.
6

link

Neway.mobi-l on lingid teistele veebisaitidele, kuid me ei saa neid veebisaite ja veebisaite kontrollida. Enne selliste saitide kasutamist peate olema ettevaatlik selliste saitide tingimuste ja / või privaatsuse pärast. Me ei kinnita ja ei vastuta mis tahes sisu, reklaami, teenuse, toodete või teabe kehtivuse eest nimetatud linkimise veebisaitidelt. Te tunnistate, et me ei vastuta ega vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahjude eest, mis on seotud siduvate veebisaitide sisu, reklaami, teenuse, toote või teabega.
7

tasu

7.1 •Uue.imobi juurdepääsu ja kasutamise ning tasuta kasutaja registreerimine on tasuta. Jätame endale õiguse muuta ettemaksu tähtaega ilma eelneva teatamiseta ja postitada uuendatud termine uue saidi instantly.
7.2 •Pakume teatud teenuseid kasutajatele, kes on läbinud konkreetse registreerimisprotsessi ja / või kinnitusprotsessi, ja nõustunud selliste teenuste eest maksma ("Premium Services", nagu reklaam, kaubanduse või liikmelisuse teenused). Kasutades teatud teenuseid või uusi teenuseid, mis on Premium teenuse osaks, reguleeritakse täiendavate tingimuste alusel lisaks käesolevatele tingimustele eraldi lepingutega.
7.3 •Pidage meeles, et me ei vastuta kõigi meie serveritele juurdepääsemiseks vajalike riistvara, tarkvara, teenuste ja muude kulude eest. Me jätab endale õiguse mõnda või kõiki teenuseid ja / või funktsioone ajutiselt või püsivalt muuta või peatada ilma ette teatamata.
8

Lõpetamine

8.1 •Me keelame õiguse teie teenuse kasutamine ajutiselt või jäädavalt lõpetada või keelata juurdepääsu saidile neway.mobi ühel järgmistest põhjustest, kui te:
a)Kasutage neway.mobi'i pettuse või ebaseadusliku tegevuse eest või rikkuge mis tahes kohaldatavat seadust, määrust või juhiseid või tegelete tegevustega, mis võivad kahjustada WEi või teiste õigusi.
b)Kasutamiseks kasutage neway.mobi, et saata või pakkuda valeandmeid seoses teie liikme arvestite või rämpspostiga või avaldades korduvalt sama tooteteavet.
c)Postitage materjalid liikmetele, kes ei ole seotud rahvusvahelise kaubanduse või ettevõtjate koostööga.
d)Isikutama või kasutama ebaseaduslikult teise isiku või ettevõtte nime, et edastada mis tahes vormis teavet või teostada äritegevust.
e)Tehke kõik kava, et kahjustada arvuti või võrgus kasutatavate võrkude terviklikkust. mobi ja / või teiste kasutajatega ning püüda saada selliseid arvutisüsteeme või -võrke omavolilist juurdepääsu, kasutamist, muutmist või kontrolli.
f)Postitage või teisaldage dokumente või materjale, mis sisaldavad mis tahes arvutiviiruseid või muid hävitavaid seadmeid ja koode, mis mõjutavad tarkvara või riistvarasüsteemi, andmete või isikuandmete kahjustamist, sekkumist, pealtkuulamist või sundvõõrandamist.
g)Obtain anyway neway.mobi liikme kasutajanimi ja / või parool.
h)Anna uusai.mobi teenus (sealhulgas liikme kasutajanimi ja parool, kuid mitte ainult) või mis tahes vormis uusai.mobi abil saadud asjakohane äriteave.
8.2 •Jätame endale õiguse lõpetada Teenuse kasutamine, keelduda Teenuse kasutamisest või keelduda oma juurdepääsu uutele veebilehtedele igal ajal mingil põhjusel, omal äranägemisel või ilma ette teatamata. Teenuse kasutamise eest tasumisel on meil õigus seda teha mõistliku kahtluse ja meilisõnumiga seotud teadete alusel, mis ei vastuta toimingute tagajärgede (sealhulgas kaotuste või kahjustuste eest) eest.
8.3 •Te ei saa (a) kasutada Sait ega Teenus, (b) postitada, esitada, saata või avaldada teavet veebisaidil; (c) lubada teistel postitada, esitada, saata või avaldada teavet teie veebisaidil; nimel. Teie registreerimisteave või muu teie esitatud teave kustutatakse või visatakse ära. Jätame endale õiguse järgida teie juriidilist vastutust õiguse või lepingu rikkumise eest.
9

Vääramatu jõud

Mitte mingil tingimusel ei tohi neway.mobi vastutavaks saata saidi kaudu pakutava sisu või teenuste viivituse või rikke tõttu, mis tulenevad otseselt või kaudselt loodusjõududest, jõududest või põhjustest, mis ei kuulu meie mõistliku kontrolli alla, kaasa arvatud Interneti-rikkumised, arvuti, telekommunikatsioon või mis tahes muu seadmete rike, elektrienergia tõrked, streigid, töövaidlused, mässud, ülestõusud, tsiviilhäired, tööjõu või materjalide puudus, tulekahjud, üleujutused, tormid, plahvatused, Jumala teod, sõda, valitsuse tegevus, tellimused kodumaiste või välisriikide kohtud või kolmandad isikud.
10

Intellektuaalomandi õiguste

10.1 •Neway.mobi on ainuomanik või seaduslik litsentsiaat kõigi õiguste ja huvide kohta saidil ja saidi sisus. Veebisaidi ja saidi sisu sisalda ärisaladusi ja muid intellektuaalomandi õigusi, mis on kaitstud ülemaailmse autoriõiguse ja muude seaduste alusel. Kõik saidi ja saidi sisu pealkirjad, omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused jäävad vastavalt uuele saidile uue saidi.mobi, meie sidusettevõtte või saidi sisu litsentsiandjate juurde. Kõik õigused, mis ei ole Tingimuste alusel või muul viisil esitatud. Mobi on reserveeritud.
10.2 •Neway.mobi võib olla teenuse osutajaga seotud sõltumatud kolmandad osapooled (nt autentimise ja kontrollimise teenuse pakkujad). Te ei tohi kasutada selliste sõltumatute kolmandate osapoolte kaubamärki, teenindusmärki ega logo ilma nende poolte eelneva kirjaliku nõusolekuta.
11

Teated

11.1 •Kõik seaduslikud teated või nõudmised Kasutajale või tema vastu peavad olema tõhusad, kui see on kas isikule saadetud, kullerpostiga saadetud, sertifitseeritud posti, faksi või elektronposti teel viimasele teadaolevale kirjavahetusele, faksile või e-posti aadressile, mille kasutaja on uutele.mobi-le andnud posti teel sellise teate või nõudmise saidi alale, mis on avalikult tasuta kättesaadav. Kasutaja märkus loetakse selliseks kasutajaks kättetoimetatuks, kui ja millal. A) Neway.mobi suudab tõestada, et selline kasutaja on saatnud füüsilist või elektroonilist vormi, või b) kohe pärast uut avaldamist. mobi postitades sellise teate Saidi alal, mis on avalikult juurdepääs tasuta.
11.2 •Te nõustute, et kõik elektroonilisel teel saadavad neway.mobi lepingud, teated, nõuded, avaldused ja muud teated vastavad seaduslikule nõudele, et selline teade peaks olema kirjalik.
12

Üldsätted

12.1 •Vastavalt mõnele lisalepingule on Tingimused teie ja neway.mobi vahel sõlmitud täielikud kokkulepped saidi ja teenuse kasutamise kohta ja reguleerivad seda, asendades eelnevad kirjalikud või suulised kokkulepped seoses sama teemaga siinkohal.
12.2 •Neway.mobi ja te olete iseseisev töövõtja ning ükski agentuur, partnerlus, ühisettevõtmine, tööandja-tööandja või frantsiisija-frantsiisivõtja suhe pole mõeldud või loodud tingimustega.
12.3 •Kui mõni Tingimuste säte loetakse kehtetuks või jõustamatuks, siis see säte jäetakse välja ja ülejäänud sätted jäävad kehtima ja jõustuvad.
12.4 •Rubriigid on ainult viideteks ja ei anna mingil viisil sellist sektsiooni ulatust ega ulatust selliseks määratlemiseks, piiramiseks, tõlgendamiseks ega kirjeldamiseks.
12.5 •Neway.mobi suutmatus täita mis tahes õigusi või tegutsemisvabadust tingimuste rikkumisega seoses, ei tähenda selle õiguse loobumist ega neway.mobi õigusest loobuda hilisematest või sarnastest rikkumistest.
12.6 •Neway.mobi-l on õigus määrata Tingimused (sealhulgas kõik meie õigused, pealkirjad, soodustused, huvid, kohustused ja kohustused Tingimustes mis tahes isikule või üksusele (sh kõik neway.mobi tütarettevõtted). täielikult või osaliselt Tingimused ühelegi isikule või üksusele.
12.7 •Tingimusi reguleerivad Hiina Rahvavabariigi seadused, arvestamata selle kollisiooninorme, ja Tingimuste osapooled lepivad kokku, et nad esitavad Hiina Rahvavabariigi kohtute ainupädevuse.
FOLLOW USA

Mitte kunagi, kas valge sildiga inimene on õige. Oleme professionaalne tootja OEM & ODM mobiiltelefoni. Ja meil on oma disainer ja kvaliteedikontrolli meeskond, seega suudame täita teie kõige nõudlikumad stiilid ja kvaliteet.

nutikas telefon
Parimad eksperdid
Teises maailmas minu nutitelefoniga
Kerge kvaliteet
Mis on nutitelefon
suurepärane Service
Klõpsake siin, et tellida

Copyright © 2020 Neway Communication Co., LTD. Kõik õigused kaitstud.